prove กำลังขยาย1พิสูจน์ว่า ขนาดภาพ/ขนาดวัตถุ  =  ระยะภาพ/ระยะวัตถุ

จากภาพ
i2 = r2

ดังนั้น  tan i2  =  tan r2

           ข/ฉ  =  ข/ฉ

           ความสูงวัตถุ/ระยะวัตถุ =  ความสูงภาพ/ระยะภาพ
        
            

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น