แสงเชิงเรขาคณิต

        แสงเชิงเรขาคณิตคือการใช้ทิศทางต่างๆของแสงเพื่อศึกษาหาข้อมูลต่างๆโดยจะเน้นที่ ทิศทาง และ ระยะทาง เพื่อใช้หาความยาว ขนาดของวัตถุ หรือแสงต่างๆ

*แสงเดินทางเป็นเส้นตรงการหักเหของแสง


เมื่อแสงเคลื่อนที่ผ่านตัวกลางที่ต่างกันจะทำให้แสงเกิดการเบี่ยงเบน(เนื่องจาก v เปลียนทำให้ มุมของแสงต่างๆเปลี่ยน ซึ่งเราสามารถอ้างอิงได้โดยใช้ ดัชนีหักเห(n))ซึ่งจะเป็นไปตามสูตร  n2/n1 = sino1/sino2

*ซึ่งการหักเหถ้าหากหักเหเกิน 90 ดังรูปด้านบนจะเกิดการสะท้อนกลับหมด

เมื่อเกิดการหักเหได้ ดังนั้นเวลาเรามองก็จะเกิดการหักเหทำให้รูปที่เราเห็นอยู่ในคนละที่กับรูปจริง
หรือที่เราเรียกกันว่า ลึกจริงลึกปรากฎนั่นเอง
โดย ลึกจริงลึกปรากฎเกิดจากการที่ภาพวัตถุในอีกตัวกลางเกิดการเบนไปทางใดทางหนึ่งซึ่งกรณีที่พบมากคือ การมองบนบก ลงไปในน้ำ  โดยในน้ำมี n มากกว่าอากาศ ดังนั้นแสงจากในน้ำจึงเบนออกห่างดังรูป  เส้นที่ตรงกับตาคือภาพที่ตามองเห็น จะตื้นกว่าปกติเราเรียกว่าลึกปรากฎ

การคำนวนลึกจริงลึกปรากฏสามารถทำได้จากสูตร  

ภาพจริง/ภาพปรากฎ =  nน้ำ x cosoน้ำ/nตา x cosตา        prove

กระจก

กระจกที่ใช้ในชีวิตประจำวันมี 3 ประเภท คือ กระจกราบ กระจกนูน และ กระจกเว้า โดยเมื่อแสงกระทบกับกระจก จะได้ว่ามุมกระทบ = มุมสะท้อน ซึ่งภาพจริงที่เกิดจากกระจกจะอยู่ด้านหน้ากระจก   กระจกที่ต้องใช้การคำนวนมีดังนี้

- กระจกเว้า
กระจกเว้าเป็นกระจกที่ทำหน้าที่รวมแสง โดยแสงจากวัตถุเมื่อเดินทางตรงกระทบกระจกเว้าแสงจะสะท้อนไปโดนจุด F(โฟกัส) และแสงจากวัตถุที่เดินทางผ่านจุด c(center = 2F)  แล้วเกิดการตัดกับเส้นแรก จะเกิดภาพตรงจุดตัดนั้น

    จากรูปเกิดภาพหน้ากระจกจะเรียกว่าภาพจริงหัวกลับ
แต่ถ้าจุด c อยู่หลังวัตถุก็จะเป็นดังรูปซึ่งเกิดภาพเสมือนหัวตั้ง


-กระจกนูน
ทำหน้าที่กระจายแสงซึ่งการคำนวนกระจกนูนจะเหมือนกระจกเว้าแต่จะใช้เส้นเสมือนเอา จะทำให้ภาพที่เกิดเป็นภาพเสมือนทั้งหมด

เลนส์

เป็นอุปกรณืที่ใช้การหักเหแสงไปในทางต่างๆซึ่งแบ่งเป็น ภาพจริงที่เกิดจากเลนส์จะอยู่ด้านหลังส่วนภาพเสมือนจะอยู่ด้านหน้า

-เลนส์นูน

ทำหน้าที่รวมแสงเหมือนกระจกเว้าแต่จะรวมไปด้านหลังซึ่งหาภาพได้โดยเมื่อแสงจากวัตถุเดินทางเป็นเส้นตรงไปกระทบเลนส์จะเกิดการหักเหลงไปที่จุด f และแสงจากวัตถุที่ลากยาวไปกลางเลนจะไม่หักเหและตัดกับเส้นแรกทำให้เกิดภาพ
ซึ่งภาพจริงของเลนส์นูนจะเกิดหลังเลนส์


-เลนส์เว้า

ทำหน้าที่กระจายแสงโดยลากเส้นต่างๆเหมือนเลนส์นูนแต่จะใช้เส้นเสมือนเนื่องจากเกิดการกระจายแสง


 ภาพที่ได้จากเลนส์เว้าคือภาพเสมือนหน้าเล่นหัวตั้งเท่านั้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น