การคำนวน

ในการคำนวนเรื่องแสง จะเน้นไปในการคำนวนด้านกระจกและเลนส์ ซึ่งจะใช้สูตรดังนี้

1/f = 1/s + 1/s.        prove

f = focus (R/2)
s = ระยะที่วัตถุห่างจากเลนส์(หรือกระจก)
s. = ระยะห่างของภาพกับเลนส์(หรือกระจก)


โดย

f
กระจก  -  มีหน้าที่สะท้อนแสง ดังนั้นfต้องอยู่ด้านหน้าแต่ถ้าภาพรวมกันด้านหลัง(เช่นกระจกนูน)f จะเป็นลบ  -

เลนส์ - มีหน้าที่ให้แสงทะลุดังนั้น f จึงอยุด้านหลัง แต่ถ้าภาพรวมกันด้านหน้า(เช่นเลนส์เว้า) f จะเป็นลบ


s.(ระยะภาพ)

จะเป็นลบมื่อเกิดภาพเสมือน   เป็นบวกเมื่อเกิดภาพจริง


*ในการคำนวนถ้าหากโจทย์ให้หา s.(ระยะภาพ) เราอาจจะยังไม่ต้องใส่เครื่องหมายก็ได้(ก็คือให้เป็นบวกไปก่อน)เพราะถ้าหาค่า s. มา แล้วเป็นลบ เราก็รู้ได้ว่าภาพนั้นเป็นภาพเสมือนกำลังขยาย
- คิดง่ายๆก็คือขนาดวัตถุที่ขยายขึ้น เช่น วัตถุสูง 1 ภาพสูง 3 แสดงว่าเกิดการสูงขึ้น 3 เท่า กำลังขยายจึง = 3
- แต่จากการ prove เราจะพบว่า s/s. = ขนาดวัตถุ/ขนาดภาพ   เราจึงหากำลังขยายจากระยะภาพได้

นอกจากนี้ เรายังสามารถหากำลังขยายจาก โฟกัสได้โดยสูตร


m = f / s - f    และ   m = s. - f / f


prove


โดยกำลังขยาย(m) จะเป็นเครื่องหมายตามชนิดภาพ

จริง  +      เสมือน   -

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น